Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt pozakonkursowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Okres realizacji: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wartość projektu: 4 220 848,14 zł...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę